Zelfmanagement bij jongvolwassenen met constitutioneel eczeem

door | nov 2023 | EADV

Constitutioneel eczeem (CE) is een veel voorkomende huidaandoening met een grote impact op de kwaliteit van leven.

Uit een semi-kwalitatief onderzoek in Zweden blijkt dat er onvoldoende zelfmanagement is onder jong volwassenen met matig tot ernstig constitutioneel eczeem.  

 

Transitierichtlijn bij CE

Ondanks dat jong volwassenen vaak al hun hele leven eczeem hadden, gaven ze aan onzeker te zijn over hun eczeem, hoe zij dit zelf goed kunnen behandelen en hoe deze onder controle te houden. Eczeem ervaarden ze als iets dat ze “moesten accepteren”. Uit dit onderzoek blijkt daarnaast dat zij onvoldoende kennis hebben over de verschillende crèmes en zalven en hoe deze te gebruiken. Ook ervaarden ze onvoldoende ondersteuning vanuit de zorgverleners. Het resultaat hiervan is onderbehandeling van constitutioneel eczeem bij deze groep patiënten. Door zelfmanagement te stimuleren, kan dit voorkomen worden. 

Voor een aantal aandoeningen zoals bijvoorbeeld astma zijn er transitierichtlijnen: de overgang van kinderzorg naar volwassenzorg. Een dergelijke richtlijn is er nog niet voor constitutioneel eczeem. Er is nog veel winst te behalen als er voor deze groep patiënten ook een transitierichtlijn ontwikkeld wordt.

Adviezen vanuit dit onderzoek voor het verbeteren van zelfmanagement zijn:

  • Start vroeg (leeftijd 11 – 13 jaar)
  • Beslis samen
  • Zorg voor een eenvoudig behandeprotocol
  • Evalueer het effect van behandeling en therapietrouw
  • Pas het behandelplan zonodig aan
  • Herhaal regelmatig de uitleg over behandeling en zelfmanagement

 

Take-Home-Message

Er is nog veel te bereiken om de transitie van jongeren met AD naar volwassenzorg goed te begeleiden. Dit moet een actief en dynamisch proces zijn wat aansluit op de behoefte van jongvolwassenen met betrekking tot hun medicatie, psychosociale en educatieve vragen. Uiteindelijk doel is onafhankelijke competente volwassenen met zelfstandigheid in de behandeling van CE.

 

 

Een groep van 15 verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen heeft samen met DermaCura het EADV-congres bezocht. Het EADV-congres (European Academy of Dermatology and Venereology) is een jaarlijks internationaal congres met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van dermatologie en venereologie. Door professionals in de gezondheidszorg, organisaties en de industrie van over de hele wereld samen te brengen, wordt er op het hoogste niveau relevante kennisoverdracht gerealiseerd. Aan dit groots opgezette congres hebben ruim 15.000 zorg-professionals deelgenomen waaronder meer dan 600 sprekers uit meer dan 50 verschillende landen.  

EADV Highlights en Take-Home-Messages      Met een serie verslagen delen de 15 verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen de opgedane kennis en Take-Home-Messages die betrekking hebben op de behandeling van atopische dermatitis.