Ontwikkeling in behandeling constitutioneel eczeem

door | nov 2023 | EADV

Constitutioneel eczeem (CE) is een veel voorkomende chronische inflammatoire huidaandoening die veelal begint op de kinderleeftijd. CE wordt gekenmerkt door rode schilferende huiduitslag/jeuk/pijn, welke periodes kent van opvlamming en remissies. Dit resulteert vaak in een sterke afname van kwaliteit van leven. Genetische en/of omgevingsfactoren zijn oorzakelijk aan het ontstaansmechanisme met als gevolg disregulatie van het immuunsysteem en verstoring van de huidbarrière.

 

Nieuwe therapieën

In het afgelopen decennium zijn er verschillende nieuwe therapieën met biologicals ontwikkeld die aangrijpen op specifieke cytokines of cytokinesignaalwegen, waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij het ontstaansmechanisme van CE. Deze nieuwe middelen zullen de huidige behandeling van CE drastisch gaan veranderen. In tegenstelling tot de huidige “one-size-fits-all” aanpak, zal er grote behoefte komen aan meer patiëntgerichte behandelstrategieën. Gezien het heterogene karakter van CE, is het namelijk onwaarschijnlijk dat elke patiënt hetzelfde zal reageren op een bepaalde behandeling.

 

De onderzoeken hebben als doel om verschillende subtypes van CE-patiënten te identificeren op basis van bio marker-profielen in het bloed. Deze profielen kunnen ons in de toekomst helpen bij het vinden van de meest optimale behandeling voor een individuele patiënt. Voor de meerderheid van de CE patiënten kan de ziekte voldoende onder controle worden gehouden met behulp van goede voorlichting, indifferente zalven en lokale anti-inflammatoire therapie (corticosteroïden) in combinatie met verbandpakken. Patiënten die onvoldoende reageren op deze standaard therapie komen in aanmerking voor behandeling met systemische immunosuppressieve of immuun-modulerende behandelingen. Deze patiënten kunnen worden gedefinieerd als ‘moeilijk behandelbaar’ CE.

 

Om onnodige vertraging in het starten van de juiste behandeling te voorkomen is het belangrijk om deze groep patiënten tijdig te identificeren.

 

Een groep van 15 verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen heeft samen met DermaCura het EADV-congres bezocht. Het EADV-congres (European Academy of Dermatology and Venereology) is een jaarlijks internationaal congres met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van dermatologie en venereologie. Door professionals in de gezondheidszorg, organisaties en de industrie van over de hele wereld samen te brengen, wordt er op het hoogste niveau relevante kennisoverdracht gerealiseerd. Aan dit groots opgezette congres hebben ruim 15.000 zorg-professionals deelgenomen waaronder meer dan 600 sprekers uit meer dan 50 verschillende landen.  

EADV Highlights en Take-Home-Messages      Met een serie verslagen delen de 15 verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen de opgedane kennis en Take-Home-Messages die betrekking hebben op de behandeling van atopische dermatitis.