Impact van jeuk op de kwaliteit van leven

door | nov 2023 | EADV

Bijna alle patiënten met atopisch eczeem ervaren in meer of minder mate jeukklachten. Deze jeuk heeft veel invloed op kwaliteit van leven, waarbij vooral slecht slapen een veel gehoorde klacht is. In veel van de gevallen doet de huid ook pijn en voelen patiënten branderigheid en prikkeling aan de huid. Deze klachten worden minder gerapporteerd, simpelweg omdat er vaak niet specifiek naar gevraagd wordt.

Eczeem en jeuk

Tijdens het EADV congres gaf Dr. Pereira een interessante lezing over de oorzaak van jeuk. Hij gaf inzicht in de interactie tussen inflammatie en het zenuwenstelsel en het ontstaan van jeuk.

Sommige perifere zenuwvezels zijn histamine gevoelig, bijvoorbeeld bij spontane urticaria. Als de jeuk hierdoor veroorzaakt wordt werkt antihistamine tegen deze jeuk. In de meeste gevallen zijn er echter andere zenuwvezels betrokken die meer hittegevoelig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een inflammatie zoals constitutioneel eczeem. Behandeling met antihistamine heeft in deze gevallen vaak geen zin. Daarbij zitten mensen met jeuk vaak in een vicieuze cirkel van jeuk en krabben. Door het krabben worden de perifere zenuwvezels opnieuw gestimuleerd waardoor er uiteindelijk meer jeuk komt. Helaas is hier niet een eenvoudige oplossing voor.

Omdat jeuk zo veel invloed heeft op de kwaliteit van leven en standaardadviezen, zoals veel en vooral goed smeren, krabverbandpakjes dragen en niet te vaak douchen, niet altijd voldoende helpen tegen de jeuk was mijn interesse gewekt om naar de lezing van dr. Singleton te luisteren. Zij heeft gekeken naar het effect van een VR-bril met interactieve games op de jeuk en het krabben. De afleiding die dit brengt heeft een positief effect op jeuk en krabben. Niet alleen tijdens het ervaren van de interactieve games, maar ook na die tijd geeft de helft van de patiënten aan minder te krabben.

Take-Home-Message

Het is belangrijk om als zorgprofessional de jeuk bij patiënten met CE niet te onderschatten: heb aandacht voor het feit dat verschillende interventies mogelijk niet voldoende helpen. Jeuk kan zelfs bij een bij mild eczeem een groot probleem veroorzaken. Voor kinderen is een weinig invasieve interventie mogelijk, zoals een VR-bril, om hen af te leiden van de jeuk en daarmee de klachten te verminderen.

 

 

Een groep van 15 verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen heeft samen met DermaCura het EADV-congres bezocht. Het EADV-congres (European Academy of Dermatology and Venereology) is een jaarlijks internationaal congres met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van dermatologie en venereologie.

Door professionals in de gezondheidszorg, organisaties en de industrie van over de hele wereld samen te brengen, wordt er op het hoogste niveau relevante kennisoverdracht gerealiseerd.

Aan dit groots opgezette congres hebben ruim 15.000 zorg-professionals deelgenomen waaronder meer dan 600 sprekers uit meer dan 50 verschillende landen.

 

EADV Highlights en Take-Home-Messages      Met een serie verslagen delen de 15 verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen de opgedane kennis en Take-Home-Messages die betrekking hebben op de behandeling van atopische dermatitis.