Risicofactoren van systemische behandeling met JAK-remmers bij CE

door | okt 2023 | EADV

Januskinase (JAK)-remmers zijn medicijnen die de activiteit van JAK-gerelateerde eiwitten remmen. Deze eiwitten spelen een belangrijke rol in het veroorzaken van de symptomen en klachten bij constitutioneel eczeem. Systemische therapie met JAK-remmers kan worden ingezet als lokale therapie en lichttherapie niet afdoende werkzaam zijn.

 

Deens onderzoek

In de dagelijkse praktijk wordt systemische behandeling met JAK- remmers niet overal toegepast. Er bestaat binnen verschillende vakgroepen het idee dat JAK-remmers ‘teveel afweer teniet doen’ en ‘teveel risico’s’ geven. Zo kiest men in plaats daarvan soms voor systemische behandeling met Ciclosporine of Methotrexaat (MTX). Als dit niet afdoende werkt, wordt er een biological, zoals Dupilumab, ingezet.

Tijdens het congres is een presentatie gegeven over een Deens onderzoek naar de risicofactoren van JAK-remmers. De totale onderzoeksgroep bestond uit 18.618 personen, waarvan 64% vrouw was en de gemiddelde leeftijd 47 jaar bedroeg.

Risicofactoren voor de behandeling met JAK-remmers die benoemd worden, zijn:

 • Leeftijd van 65 jaar en ouder
 • Cardiovasculaire problemen
 • Verhoogd risico op kanker
 • Rokers of personen met een lang rookverleden
 • Risico op embolieën
 • Gebruik van anticonceptie
 • Obesitas
 • Diabetes

Vanuit deze risicofactoren werden risicoprofielen opgesteld.

 

GUNSTIG PROFIEL

GEMATIGD PROFIEL

ONGUNSTIG PROFIEL

 • jonger dan 65 jaar
 • niet bekend met diabetes, hoge bloeddruk, gebruik van anticonceptie, verhoogd cholesterol
 • niet bekend met roken, kanker, obesitas, cardiovasculaire problemen
 • jonger dan 65 jaar
 • ooit of recent bekend met diabetes, hoge bloeddruk, gebruik van anticonceptie, verhoogd cholesterol
 • niet bekend met roken, kanker, obesitas, cardiovasculaire problemen
 • ouder dan 65 jaar
 • ooit bekend met roken, kanker, cardiovasculaire problemen

 

 

 

 

De totale resultaten lieten zien dat 55% van deze groep viel onder het gunstige profiel voor het  voorschrijven van JAK-remmers. In het gematigd profiel viel 16% en ruim 28% in het ongunstige profiel. Bij 65 jaar en ouder bleek de helft van de patiënten minstens één risicofactor te hebben en de andere helft zelfs meer dan één.

Een algemene conclusie van het onderzoek is vooral erg goed te kijken naar risicofactoren, voordat er gestart wordt met een JAK-remmer.

Door de gepresenteerde data uit dit Deense onderzoek zijn de risicofactoren nu beter in beeld en betekent het een bevestiging van het huidige standpunt van een vakgroep om de JAK-remmers (voorlopig?) niet voor te schrijven. In het algemeen is het natuurlijk goed dat er ook voor CE telkens meer behandelmogelijkheden zijn en dat het aan de zorgprofessionals is om in samenspraak met de patiënt de best mogelijke behandeling voor elk afzonderlijk moment te kiezen.

 

 

 

Een groep van 15 verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen heeft samen met DermaCura het EADV-congres bezocht. Het EADV-congres (European Academy of Dermatology and Venereology) is een jaarlijks internationaal congres met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van dermatologie en venereologie.

Door professionals in de gezondheidszorg, organisaties en de industrie van over de hele wereld samen te brengen, wordt er op het hoogste niveau relevante kennisoverdracht gerealiseerd.

Aan dit groots opgezette congres hebben ruim 15.000 zorg-professionals deelgenomen waaronder meer dan 600 sprekers uit meer dan 50 verschillende landen.

 

EADV Highlights en Take-Home-Messages      Met een serie verslagen delen de 15 verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen de opgedane kennis en Take-Home-Messages die betrekking hebben op de behandeling van atopische dermatitis.