Gebruikersonderzoek vraag 7:

Wanneer bemerkte u een vermindering van uw eczeem- en/of jeukklachten?

%

van de patiënten heeft binnen één tot vier weken vermindering van klachten

 

Bijbehorende grafiek uit het onderzoek:

 

grafiek 1 uit consumentenonderzoek

46% van de patiënten ervaart vanaf de start tot na twee weken effect van de behandeling. Na vier weken is dit gestegen naar 79%. Uiteindelijk geeft 91% van de patiënten aan een positief effect te zien van de behandeling waarbij DermaCura krabverband is toegepast.
Vraag 7 is een controlevraag van vraag 1, waarbij de antwoorden overeenkomstige percentages op-leveren. Bij vraag 1 gaf 88% van de respondenten aan dat door de behandeling de eczeemklachten zijn afgenomen. Bij vraag 7 wordt dit bevestigd doordat 91% van de patiënten aangeeft dat er een vermindering van de klachten is waargenomen. Dit maakt het gebruikersonderzoek consistent en betrouwbaar.