Gebruikersonderzoek vraag 3:

In welke mate had u last van jeukklachten vóór en na de behandeling?

%

van de patienten had voor de behandeling erge klachten

%

van de patiënten had na de behandeling nog erge klachten

 

Bijbehorende grafiek uit het onderzoek:

grafiek 1 uit consumentenonderzoek

Ook in deze figuur een sterke verschuiving naar minder klachten. De verschillen in jeuk vóór en na de behandeling zijn per patiënt berekend. Net als bij de eczeemklachten is de afname van de jeukklachten twee stappen op de  5-puntsschaal. Deze afname is ook hier statistisch significant (p<0.001).6