Gebruikersonderzoek vraag 2:

Hoe ernstig waren uw eczeemklachten vóór en na de behandeling?

%

Voor de behandeling had 50% heel erge klachten

%

Na de behandeling had 4% nog heel erge klachten

 

Bijbehorende grafiek uit het onderzoek:

grafiek 1 uit consumentenonderzoek

We zien in de figuur een sterke verschuiving naar minder eczeemklachten. Voor de behandeling had 50% heel erge klachten, na behandeling 4%. De afname van de eczeemklachten was gemiddeld twee stappen op een 5-puntsschaal. Dit is statistisch significant (p<0.001).6