In deze video

zijn de stappen weergegeven

die nodig zijn voor een succesvolle

behandeling

van eczeem