Enquête onder zorgprofessionals naar de effectiviteit

en veiligheid van DermaCura krabverband

 

DermaCura krabverband is een CE Medisch Hulpmiddel Klasse I en valt onder de Medical Device Regulation (MDR) EU 2017/745. De essentie van deze verordening is het waarborgen van de effectiviteit en veiligheid van medische hulpmiddelen.

Eén van de voorwaarden om te voldoen aan de MDR is het voortdurend verzamelen van praktijkgegevens over de prestaties van het medische hulpmiddel op het gebied van effectiviteit en veiligheid. In dit kader doet DermaCura regelmatig een gebruikersonderzoek onder patiënten. Vanuit de MDR verordening is het zinvol om naast het patiënten-gebruikersonderzoek óók te onderzoeken hoe zorgprofessionals het gebruik van DermaCura krabverband beoordelen.

Met deze enquête vragen wij, mede in het belang van uw patiënten, uw medewerking.

De enquête bestaat uit 11 vragen die betrekking hebben op toepassing van DermaCura krabverband in combinatie met voorgeschreven zalven en crèmes bij constitutioneel eczeem.

Voor iedere ingevulde enquête doneren wij € 10 aan de patiëntenvereniging VMCE.